Влажност на дървесината

Игри

Информация за страница Влажност на дървесината

   Съдържанието на вода е това, по което редовно се определя нивото на влажност на дървесината. В случая се има предвид отношението на въздушната или абсолютно суха маса на дървесината, което се измерва в проценти. Добре известен факт е, че преди да влезе в употреба за изработката на мебели и други различни пособия, дървеният материал бива подлаган на редица тестове и проверки. Не на последно по важност място трябва да се следи и каква е влажността, защото ако тя в действителност е в големи количества, това би се оказало сериозна пречка за хода на цялостния работен процес. Ето защо е необходимо да се приложи сушене на дървесината, благодарение на което тя вече е безопасна и не може по никакъв начин да бъде фактор с негативно влияние върху производството на определени продукти. Влагата е процес, който е характерен за много сфери, включително и за въздуха. Поради тази причина са ни известни и негативните последици, които тя има за дълъг период от време.

    Влажност на дървесината имаме най-малко в два случая и при всеки един от тях се наблюдават различни проявления на материала. Докато в първия тя поема влагата, във втория се стига до отдаване. Независимо от това какво свойство се проявява в момента, при всички положения става дума за увеличаване на обема на дървесината или съответно за неговото намаляване. Тези две свойства се проявяват в различни степени и при различни части на дървесината, например на нейния връх или дъно. Ако имаме налице бързо развиващ се процес, а това е често срещано явление, то неизбежната последица е да се стигне и до създаване на така нареченото вътрешно напрежение. Измятането и напукването на материала пък са обичайните неща, които последват като резултат от вътрешното напрежение. Тези неща са много важни и трябва да се вземат под внимание, независимо дали от обикновените потребители или от работещите на професионално ниво специалисти с дървен материал. Последните са тези, които имат задължението да дават съвети и препоръки на хората, ако те се обърнат към тях с подобна молба. От друга страна наличието на необходимите опит и технически познания са огромно предимство от гледна точка на конкурентните фирми.

    Влажност на дървесината на всяка цена трябва да се контролира и ако има нужда, да се редуцира до съответните степени, които позволяват работата с нея да протича гладко и без проблеми. Има различни варианти, като всеки един от тях е индивидуален, но общото помежду им е, че се цели възможно най-трайното и качествено изсушаване на материала. Всеки ден милионите на брой вредители нанасят сериозни и трайни щети на дървото и повърхностите му, като нерядко напълно го съсипват и по този начин не позволяват то да е годно за употреба. Ето защо е важно да се прилагат такива технологии като импрегниране на дървото и сушене на дървесината. В първата ситуация става въпрос за боядисването на материала в различни бои и грундове, които играят ролята на предпазители от вредители. Второто е повече от очевидно – чрез този процес се отнема от влагата на дървесината, която за кратко време може напълно да я унищожи.

eXTReMe Tracker